Islamic Blog - Isang Muslim Blog sa Islam, Gitnang Silangan, Quran - Bahagi 2

mga paksang islamiko

Ang Kahalagahan ng Pagkakasundo: Pagpapanumbalik ng Pagkakaisa at Pagkakaisa

Ang Kahalagahan ng Pagkakasundo: Pagpapanumbalik ng Pagkakaisa at Pagkakaisa

Ang Kahalagahan ng Pagkakasundo: Pagpapanumbalik ng Pagkakasundo at Pagkakaisa Ang Pagkakasundo ay may napakalaking kahalagahan sa Islam dahil ito ay isang paraan upang maibalik ang pagkakaisa at pagkakaisa sa mga indibidwal. Ito ay isang proseso na kinabibilangan ng pagtagumpayan ng mga pagkakaiba, paglutas ng mga salungatan, at pagpapaunlad ng pagkakaunawaan at pakikiramay. Ang pagkakasundo ay hindi lamang hinihikayat ngunit ipinakita rin sa pamamagitan ng mga turo ng Allah at [...]

0 Tingnan ang mga komento

Ang Realidad ng Buhay sa Mundo na ito: Paglalahad ng Katotohanan

Ang Realidad ng Buhay sa Mundo na ito: Paglalahad ng Katotohanan

Ang Realidad ng Buhay sa Daigdig na ito: Paglalahad ng Katotohanan Ang realidad ng buhay sa mundong ito ay isang palaisipan na nakaintriga at nakabighani sa sangkatauhan sa loob ng maraming siglo. Bilang mga mananampalataya, tayo ay bumaling sa Allah upang malutas ang katotohanan at magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa ating pag-iral. Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni at pagmumuni-muni, maaari nating matuklasan ang malalim na [...]

0 Tingnan ang mga komento

Ang Quran ay Inihayag Bilang Mensahe ng Patnubay

Ang Quran ay Inihayag Bilang Mensahe ng Patnubay

Ang Quran, na ipinahayag ng Allah, ay isang banal na mensahe ng patnubay para sa sangkatauhan. Ito ay isang aklat ng malalim na karunungan, banal na turo, at unibersal na mga simulain na nagbibigay ng patnubay sa bawat aspekto ng buhay. Ang Allah, dahil sa Kanyang walang katapusang awa at pagmamahal sa Kanyang nilikha, ay ibinaba ang Quran bilang pinagmumulan ng liwanag at isang [...]

0 Tingnan ang mga komento

Ang Pangangailangan Para sa Taos-pusong Pagsisisi kay Allah

Ang Pangangailangan Para sa Taos-pusong Pagsisisi kay Allah

Ang Pangangailangan Para sa Taos-pusong Pagsisisi Sa Allah Ang pagsisisi ay isang mahalagang aspeto ng paglalakbay ng mananampalataya patungo sa Allah. Ang pagkilala sa ating mga pagkakamali at pagbabalik sa Kanya nang may katapatan ay isang mahalagang hakbang sa paghingi ng kapatawaran at paglilinis ng puso. Si Allah, sa Kanyang walang katapusang awa, ay nagbigay sa atin ng pagkakataong magsisi at maghanap [...]

0 Tingnan ang mga komento

Ang Batas ng Reciprocity: Pag-ani ng mga Gantimpala ng Mabubuting Gawa

Ang Batas ng Reciprocity: Pag-ani ng mga Gantimpala ng Mabubuting Gawa

Ang Batas ng Reciprocity: Pag-ani ng mga Gantimpala ng Mabuting Gawa Sa Islam, ang konsepto ng Batas ng Reciprocity ay malalim na nakatanim sa mga turo at prinsipyo ng pananampalataya. Ito ay batay sa paniniwala na ginagantimpalaan ng Allah ang mga indibidwal alinsunod sa kanilang mga aksyon at intensyon. Ang banal na batas na ito ay gumagana sa prinsipyo ng [...]

0 Tingnan ang mga komento

Ang Paglalakbay Tungo sa Kawalang-hanggan: Pagninilay sa Pangwakas na Daan

Ang Paglalakbay Tungo sa Kawalang-hanggan: Pagninilay sa Pangwakas na Daan

Ang Paglalakbay Tungo sa Kawalang-hanggan: Pagninilay-nilay sa Pangwakas na Daan Sa dakilang tapiserya ng buhay, may paglalakbay na naghihintay sa bawat kaluluwa. Ito ay isang paglalakbay na lumalampas sa mga hangganan ng mundong ito at humahantong sa walang hanggang tahanan. Ito ang paglalakbay patungo sa kawalang-hanggan, ang huling daanan na bawat isa sa atin [...]

0 Tingnan ang mga komento