وبلاگ اسلامی - وبلاگ مسلمان در مورد اسلام، خاورمیانه، قرآن

موضوعات اسلامی

دعایی برای مردم غزه

** دعای خیر برای مردم غزه ** خداوندا، بخشنده ترین مهربانان، در این مواقع ناامیدی که قلب هایمان از سنگینی رنجی که بر برادران و خواهران ما در غزه وارد شده است، به سوی تو متوسل می شویم. تو دانا و بصیر هستی و چیزی از حکمت الهی تو فرار نمی کند. شما [...]

0 نظرات

همه ما به هدایت خداوند محتاجیم

همه ما به هدایت خداوند محتاجیم

همه ما به هدایت خداوند نیازمندیم. در همین لحظات است که به اهمیت هدایت خداوند پی می بریم. خداوند دانا و حکیم نقشه راهی برای داشتن یک زندگی کامل و صالح به ما داده است. از طریق [...]

0 نظرات

فضایل توبه در اسلام

فضایل توبه در اسلام

فضائل توبه در اسلام توبه یا توبه در اسلام از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. این فرایند استغفار و بازگشت به سوی خدا پس از ارتکاب گناه یا انحراف از راه صالح است. در اسلام توبه نه تنها مورد تشویق قرار گرفته است، بلکه عملی پسندیده است که موجب تهذیب معنوی و تقرب به [...]

0 نظرات

رونمایی از پیام روشن: مکاشفه وضوح

رونمایی از پیام روشن: مکاشفه وضوح

رونمایی از پیام روشن: ظهور صراحت یکی از جنبه های قابل توجه اسلام، صراحت پیام آن است. خداوند در حکمت بیکران خود، اسلام را به عنوان یک روش جامع و کامل زندگی نازل کرد. پیام اسلام روشن است و بشریت را به سوی حق و عدالت و هستی معنادار هدایت می کند. این هست یک [...]

0 نظرات

کشف هدف زندگی ما: معنا در هستی

کشف هدف زندگی ما: معنا در هستی

کشف هدف زندگی ما: معنی در هستی به عنوان انسان، اغلب خود را در حال تفکر در هدف وجود خود می بینیم. ما به معنای اعمالمان، اهمیت دستاوردهایمان و هدف نهایی زندگیمان فکر می کنیم. این تلاشی برای درک است که فراتر از فرهنگ ها، ادیان و زمان است. از یک [...]

0 نظرات

حقیقت پیام الله

حقیقت پیام الله

حقیقت پیام خداوند در طول تاریخ، خداوند پیامبرانی را برای هدایت و روشنگری بشریت فرستاده است. این پیامبران از سوی خداوند انتخاب شدند تا پیام او را برسانند و مردم را به او نزدیک کنند. حقیقت پیام خداوند یک واقعیت عمیق و جاودانه است که همچنان در میان مؤمنان طنین انداز می شود. از طریق پیامبران و [...]

0 نظرات