Islamic Blog - İslam, Yaxın Şərq, Quran haqqında müsəlman bloqu

islami mövzular

Hamımızın Allahın hidayətinə ehtiyacımız var

Hamımızın Allahın hidayətinə ehtiyacımız var

Hamımızın Allahın Rəhmətinə Ehtiyacı Var İnsan olaraq həyatımızda səhvlərə və qeyri-müəyyənliklərə meyilliyik. Məhz bu anlarda Allahın hidayətini istəməyin vacibliyini dərk edirik. Biləndir və Müdrik olan Allah bizə doyumlu və saleh bir həyat sürmək üçün bir yol xəritəsi təqdim etmişdir. Bu vasitəsilə [...]

0 Şərhlər

İslamda tövbənin fəzilətləri

İslamda tövbənin fəzilətləri

İslamda tövbənin fəzilətləri Tövbə və ya tövbə İslamda çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Günah işlədikdən və ya haqq yoldan azdıqdan sonra bağışlanma diləmək və Allaha qayıtmaq prosesidir. İslamda tövbə təkcə təşviq edilmir, həm də mənəvi təmizlənməyə və [...]

0 Şərhlər

Aydın Mesajın Açılması: Aydınlığın aşkarlanması

Aydın Mesajın Açılması: Aydınlığın aşkarlanması

Aydın mesajın açıqlanması: aydınlığın aşkarlanması İslamın diqqətəlayiq cəhətlərindən biri də mesajının aydınlığıdır. Allah Öz sonsuz hikməti ilə İslamı hərtərəfli və tam bir həyat tərzi olaraq nazil etmişdir. İslamın mesajı aydındır, bəşəriyyəti haqqa, ədalətə və mənalı varlığa doğru istiqamətləndirir. Bu, [...]

0 Şərhlər

Həyatımızın Məqsədini Açmaq: Varlıqda Məna

Həyatımızın Məqsədini Açmaq: Varlıqda Məna

Həyatımızın Məqsədini Açmaq: Mövcudluqda Məna İnsanlar olaraq, biz tez-tez varlığımızın məqsədi haqqında düşünürük. Biz hərəkətlərimizin arxasındakı məna, nailiyyətlərimizin əhəmiyyəti və həyatımızın son məqsədi haqqında düşünürük. Bu, mədəniyyətləri, dinləri və zamanı aşan bir anlayış axtarışıdır. Bir [...]

0 Şərhlər

Allahın risalətinin həqiqəti

Allahın risalətinin həqiqəti

Allahın risalətinin həqiqəti Allah tarix boyu bəşəriyyəti doğru yola yönəltmək və maarifləndirmək üçün elçilər göndərmişdir. Bu elçilər Allah tərəfindən Onun risalətini çatdırmaq və insanları Ona yaxınlaşdırmaq üçün seçilmişdir. Allahın risalətinin həqiqəti möminlər arasında əks-səda verməyə davam edən dərin və zamansız bir həqiqətdir. Peyğəmbərlər vasitəsilə və [...]

0 Şərhlər

Uzlaşmanın Əhəmiyyəti: Harmoniya və Birliyin bərpası

Uzlaşmanın Əhəmiyyəti: Harmoniya və Birliyin bərpası

Uzlaşmanın Əhəmiyyəti: Uyğunluğun və Birliyin Bərpası Barışıq İslamda fərdlər arasında harmoniya və birliyi bərpa etmək vasitəsi olduğu üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu, fərqliliklərin aradan qaldırılması, münaqişələrin həlli, anlaşma və mərhəmət hissini gücləndirən bir prosesdir. Barışıq təkcə təşviq edilmir, həm də Allahın təlimləri ilə nümunə göstərilir və [...]

0 Şərhlər