Islamic Blog - İslam, Yaxın Şərq, Quran haqqında müsəlman bloqu

islami mövzular

Qəzza xalqı üçün dua

** Qəzzə əhli üçün DUA ** Ey Rəhman və Rəhmli Allahım, Qəzzadakı bacı-qardaşlarımızın başına gələn əzabın ağırlığından ürəyimiz ağır olan bu ümidsizlik anlarında Sənə üz tuturuq. Sən hər şeyi bilənsən, görənsən və Sənin ilahi hikmətindən heç bir şey qaçmaz. Sən [...]

0 Şərhlər

Hamımızın Allahın hidayətinə ehtiyacımız var

Hamımızın Allahın hidayətinə ehtiyacımız var

Hamımızın Allahın Rəhmətinə Ehtiyacı Var İnsan olaraq həyatımızda səhvlərə və qeyri-müəyyənliklərə meyilliyik. Məhz bu anlarda Allahın hidayətini istəməyin vacibliyini dərk edirik. Biləndir və Müdrik olan Allah bizə doyumlu və saleh bir həyat sürmək üçün bir yol xəritəsi təqdim etmişdir. Bu vasitəsilə [...]

0 Şərhlər

İslamda tövbənin fəzilətləri

İslamda tövbənin fəzilətləri

İslamda tövbənin fəzilətləri Tövbə və ya tövbə İslamda çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Günah işlədikdən və ya haqq yoldan azdıqdan sonra bağışlanma diləmək və Allaha qayıtmaq prosesidir. İslamda tövbə təkcə təşviq edilmir, həm də mənəvi təmizlənməyə və [...]

0 Şərhlər

Aydın Mesajın Açılması: Aydınlığın aşkarlanması

Aydın Mesajın Açılması: Aydınlığın aşkarlanması

Aydın mesajın açıqlanması: aydınlığın aşkarlanması İslamın diqqətəlayiq cəhətlərindən biri də mesajının aydınlığıdır. Allah Öz sonsuz hikməti ilə İslamı hərtərəfli və tam bir həyat tərzi olaraq nazil etmişdir. İslamın mesajı aydındır, bəşəriyyəti haqqa, ədalətə və mənalı varlığa doğru istiqamətləndirir. Bu, [...]

0 Şərhlər

Həyatımızın Məqsədini Açmaq: Varlıqda Məna

Həyatımızın Məqsədini Açmaq: Varlıqda Məna

Həyatımızın Məqsədini Açmaq: Mövcudluqda Məna İnsanlar olaraq, biz tez-tez varlığımızın məqsədi haqqında düşünürük. Biz hərəkətlərimizin arxasındakı məna, nailiyyətlərimizin əhəmiyyəti və həyatımızın son məqsədi haqqında düşünürük. Bu, mədəniyyətləri, dinləri və zamanı aşan bir anlayış axtarışıdır. Bir [...]

0 Şərhlər

Allahın risalətinin həqiqəti

Allahın risalətinin həqiqəti

Allahın risalətinin həqiqəti Allah tarix boyu bəşəriyyəti doğru yola yönəltmək və maarifləndirmək üçün elçilər göndərmişdir. Bu elçilər Allah tərəfindən Onun risalətini çatdırmaq və insanları Ona yaxınlaşdırmaq üçün seçilmişdir. Allahın risalətinin həqiqəti möminlər arasında əks-səda verməyə davam edən dərin və zamansız bir həqiqətdir. Peyğəmbərlər vasitəsilə və [...]

0 Şərhlər